Farma Ane i Josha Duggara u Arkanzasu navedena je 289 tisuća dolara

Anna i Josh Duggar snizili su cijenu svog Siloam Springsa, AR, kuće za 10.000 USD nakon samo mjesec dana koji su na tržištu.