Libby Chessler nalazi se na brodu za ponovno pokretanje 'Sabrina'

'Hej, mislim, u nekom bi trenutku to bilo neverovatno uskrsno jaje za publiku izvorne emisije, ako jedan ili dvoje od nas dođu unutra!'